ข่าวประชาสัมพันธ์


รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมการประุชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านโรคสมองเสื่อมระหว่างสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคสมองเสื่อม มาร่วมการบรรยายวิชาการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี อายุรแพทย์ ประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นจำนวนมาก สามารถสอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-716-5995 email:dementiadat@gmail.com

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 theme “Innovation in Dementia” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่าน ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งมีการออกบูธจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมภายในงาน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าประชุม

การประชุมวิชาการRefresher CourseและWorkshop 2019

ด่วน!! ประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมออกบูธ

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประุจำปี2561 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Innovation in dementia” วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมออกบูธ งานมหกรรมเรื่อง สมองเสื่อม 4.0 เข้าใจ ห่างไกล สมองเสื่อม

มหกรรมเรื่อง..สมองเสื่อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมเรื่อง...สมองเสื่อม "4.0 เข้าใจ ห่างไกล...สมองเสื่อม" วันที่ 12 มีนาคม 2561 2561 ณ บริเวณลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมแนวคิดการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย และรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มปัญหาเรื่องสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้น

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะการดูแลคนไข้โรคสมองเสื่อม

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะการดูแลคนไข้โรคสมองเสื่อม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทสไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง ติดต่อลงทะเบียน โทรศัพท์ 02-716-5995

ประชุมวิชาการสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยประจำปี2560 หัวข้อ

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยประจำปี2560 หัวข้อ "Know More Dementia" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ห้อง crystals balloom โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ

เรียนเชิญส่งบทความและร่วมประชุม ICCNU 2017

JCFAD-11th ASAD 2017

เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Conference Fighting Against Dementia (JCFAD-11th ASAD 2017) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 The Berkeley Hotel กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jcfad-asad.com

ประชุมวิชาการสัญจร จ.สุราษฏ์ธานี

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เชิญร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูและผู้ป่วยโรคประสาทวิทยา สำหรับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ และพิเศษ..กับสมาคมโรคสมองเสื่อมพบประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโรคสมองเสื่อมสำหรับประชาชน พบกันที่โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏ์ธานี 10 ส.ค 2559 แล้วพบกันนะครับ

ประชุมวิชาการสัญจร จ.พิษณุโลก

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เชิญร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูและผู้ป่วยโรคประสาทวิทยา

การประชุมวิชาการ Challenges in Holistic Management of Dementia

รูปภาพประชุมสัญจร เชียงใหม่ 27 พ.ค 58

รูปภาพประชุมสัญจร เชียงใหม่ 24 ต.ค 57

รูปภาพประชุมสัญจร อุบลราชธานี 1 ส.ค 57

งานประชุมสัญจร ชลบุรี 14 มี.ค 57

กิจกรรมวิชาการสัญจร สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย 2557-2558

ภาพกิจกรรมวิชาการ สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 จะจัดวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ Optimal care for dementia : What is it

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com