สมองเสื่อม โรคของผู้สูงอายุ

คลิกดู

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือสมองเสื่อม

คลิกดู

ดูแลผู้ป่วย..โรคอัลไซเมอร์

คลิกดู

alzheimer โรคอัลไซเมอร์

คลิกดู

ยิ่งสูงวัยยิ่งต้องระวังอัลไซเมอร์

คลิกดู

ภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

คลิกดู

โรคสมองเสื่อม

คลิกดู

News


Media


Technical documents

Register | Member Benefits

Download the application members : Download the application members

The Dementia Association of Thailand

The Dementia association of Thailand 7th floor, Royal golden jubilee, Soi Soonvijai, New Petchaburi road, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
Email : Dementiadat@gmail.com