ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์


ด่วน!! ประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมออกบูธ

ด่วน!! ประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมออกบูธ

มหกรรมเรื่อง..สมองเสื่อม

มหกรรมเรื่อง..สมองเสื่อม

เรียนเชิญส่งบทความและร่วมประชุม ICCNU 2017

เรียนเชิญส่งบทความและร่วมประชุม ICCNU 2017

กิจกรรมวิชาการสัญจร สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย 2557-2558

กิจกรรมวิชาการสัญจร สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย 2557-2558

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com