ข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาพกิจกรรมสมาคม


รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

กิจกรรมออกบูธ งานมหกรรมเรื่อง สมองเสื่อม 4.0 เข้าใจ ห่างไกล สมองเสื่อม

กิจกรรมออกบูธ งานมหกรรมเรื่อง สมองเสื่อม 4.0 เข้าใจ ห่างไกล สมองเสื่อม

รูปภาพประชุมสัญจร เชียงใหม่ 27 พ.ค 58

รูปภาพประชุมสัญจร เชียงใหม่ 27 พ.ค 58

รูปภาพประชุมสัญจร เชียงใหม่ 24 ต.ค 57

รูปภาพประชุมสัญจร เชียงใหม่ 24 ต.ค 57

รูปภาพประชุมสัญจร อุบลราชธานี 1 ส.ค 57

รูปภาพประชุมสัญจร อุบลราชธานี 1 ส.ค 57

งานประชุมสัญจร ชลบุรี 14 มี.ค 57

งานประชุมสัญจร ชลบุรี 14 มี.ค 57

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com