ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตารางประชุม


การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการRefresher CourseและWorkshop 2019

การประชุมวิชาการRefresher CourseและWorkshop 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะการดูแลคนไข้โรคสมองเสื่อม

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะการดูแลคนไข้โรคสมองเสื่อม

ประชุมวิชาการสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยประจำปี2560 หัวข้อ

ประชุมวิชาการสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยประจำปี2560 หัวข้อ

JCFAD-11th ASAD 2017

JCFAD-11th ASAD 2017

ประชุมวิชาการสัญจร จ.สุราษฏ์ธานี

ประชุมวิชาการสัญจร จ.สุราษฏ์ธานี

ประชุมวิชาการสัญจร จ.พิษณุโลก

ประชุมวิชาการสัญจร จ.พิษณุโลก

การประชุมวิชาการ Challenges in Holistic Management of Dementia

การประชุมวิชาการ Challenges in Holistic Management of Dementia

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com